FUNDACJA FASTRYGA
 
Kontynuuje działania w obszarze FAS zainicjowane pod koniec lat 90. przez Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski w Lędzinach. Wspiera osoby – dorosłych i dzieci – z wrodzonymi zaburzeniami rozwojowymi spowodowanymi alkoholem i innymi substancjami toksycznymi. Zajmuje się profilaktyką FAS, diagnostyką i terapią dzieci z FASD (Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych).
 
Fundacja uczestniczy w badaniach naukowych nad FAS oraz buduje system wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci z FAS. Jest pierwszą w Polsce fundacją zajmującą się problematyką FAS i inicjującą szereg działań edukacyjnych i terapeutycznych w tym obszarze.
 
Wraz z Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych w Lędzinach tworzy Ośrodek FASTRYGA zajmujący się działalnością diagnostyczną, terapeutyczną i szkoleniową skierowaną do osób po traumie, odrzuceniu, dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz rodzin zastępczych, adopcyjnych i biologicznych w potrzebie wsparcia.
 
Zapraszamy na naszą stronę Fundacji  – www.fas.edu.pl

 

 

STOWARZYSZENIE ZASTĘPCZEGO RODZICIELSTWA

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, powołaną w 1997 roku przez i dla rodziców zastępczych, adopcyjnych i rodziców rodzinnych domów dziecka.

Śląski Oddział prowadzi następujące działania:

  • rozpowszechnianie wiedzy na temat poalkoholowego uszkodzenia płodu (FAS – Fetal Alcohol Syndrom), jednego z najczęstszych zaburzeń spotykanych u dzieci odrzuconych narażonych na działanie alkoholu w ciągu życia płodowego
  • szkolenia i warsztaty mające na celu zapoznawanie z realiami życia rodziców zastępczych i ich problemami,
  • wspieranie rodziców zastępczych zarówno w sferze materialnej jak i intelektualnej oraz duchowej

Przyłącz się do ruchu zastępczego rodzicielstwa wpłacając 1% swojego podatku

Nazwa OPP: Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa
Numer KRS: 0000021066
Wnioskowana kwota: Wyliczona kwota stanowiącą 1% należnego podatku
Cel szczegółowy: Oddział Śląski w Lędzinach